Als een werknemer langdurig ziek wordt, kan het je bedrijf € 250 tot € 400 per dag kosten. Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de verplichte doorbetaling van het loon (70% tot 100%) en kosten voor arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.